Author - topadmin

Sanje ali denar?

Blog piše Blaž Koščak. Kot otroci smo vsi sanjali o poklicih, ki nam bodo predstavljali veselje. Sanjali smo, da bomo postali gasilci, športniki, novinarji, piloti, zdravniki, astronavti itd. Kljub temu...

Pripravljeni 1,2,3 zdaj!

Delodajalci se vse bolj srečujejo s problemom pomanjkanja delovne sile. Odsotnost določenih znanj in spretnosti pri delavcih pa še dodatno otežuje zaposlovanje novih delavcev. Zato je na mestu vprašanje...