Finančna pismenost

Finančna pismenost

Četudi smo mladi po letih ali po srcu, se v življenju redno srečujemo z odločitvami, ki imajo takšne ali drugačne finančne posledice. 

Za udobno življenje je potrebno znanje uravnavanja osebnega proračuna in planiranje dolgoročne vzdržnosti. V realnosti večina posameznikov, predvsem pa študentov, ostane brez denarja že pred koncem meseca in tako se priložnost za varčevanje niti ne pojavi.

Kaj bi moral o financah vedeti vsak posameznik?

TOP Študent organizira različne delavnice na področju finančne pismenosti. Udeležence naših delavnic usmerjamo skozi dinamičen proces tako, da razvijejo osebne lastnosti, ki napovedujejo prihodnji finančni uspeh.

Kako upravljati osebne finance

Vsak posameznik bi moral znati oceniti svoje finančno stanje ter izdelati finančni načrt za izpolnitev posameznih ciljev.   Izdelati osebni proračun in pregled premoženja.

Poznati osnove finančne matematike

Vedeti bi moral, kako se računajo obresti, kako preračunati provizije, nadomestila, stroške. Tako dobi celotno informacijo koliko ga bo nekaj stalo v celoti, zakaj in kako se izračuna neto sedanja vrednost denarja.

Poznati finančne produkte

Danes obstaja veliko finančnih produktov, ki omogočajo uresničitev različnih ciljev. Medtem ko dobro poznamo klasične bančne depozite, se nam precej bolj zatika v poznavanju drugih finančnih produktov, npr. osebnih zavarovanj.

Znati prebrati vse finančne pogoje

Pri sklepanju kredita ni pomembna le obrestna mera, poznati je treba tudi druge stroške in pogoje, da lahko ocenite, ali je ta kredit najprimernejši za vašo konkretno situacijo in uresničitev cilja.