ODLIČEN COACH NE POSTANEŠ ČEZ NOČ

Nazaj na Blog
ODLIČEN-COACH-NE-POSTANEŠ-KAR-ČEZ-NOČ

ODLIČEN COACH NE POSTANEŠ ČEZ NOČ

ODLIČEN-COACH-NE-POSTANEŠ-KAR-ČEZ-NOČ

Ali si tudi vi želite spremembe v svojem poslovnem ali zasebnem življenju? Bi radi dosegli uspeh na področjih kot so na primer: podjetništvo, finance, medosebni odnosi, osebna rast, sr(e)čno življenje. Razmišljate o coachingu, ampak potrebujete nekoliko več informacij? Pogovarjali smo se z Mašo R. Kajtner, ki na vprašanje o coachingu in kako izbrati primernega coacha svetuje sledeče, in sicer: “Coaching je primeren  tako za zaposlene v organizacijah, kot tudi za posameznike. Jaz vsakemu najprej vedno predlagam, da si vzame čas in coacha spozna v živo. Večina coachev nas nudi brezplačno posvetovalno uro na kateri tako stranka, kot coach ugotovita ali sta dober par za izziv. Tam ima vsak priložnost vprašati coacha o metodah dela, izkušnjah in pa predvsem preveriti eno najpomembnejših stvari in sicer: Ali se tej osebi lahko odprem? Sodelovanje in sproščenost klienta je zelo pomemben faktor pri uspešnosti procesa.”

Mentor in Coach sta dva pojma, ki se medsebojno zelo razlikujeta. Pojasni nam vsaj 5 bistvenih točk po katerih lahko ločimo Coacha od mentorja.

Mentor je nekdo, ki svoje lastne izkušnje in znanja preko nasvetov in usmeritev prenaša na mentoriranca. Njun odnos je hierarhični in lahko traja vrsto let. Mentor vodi proces vsebinsko in izbira teme. Mentor tudi ocenjuje napredek mentoriranca.

Coach je strokovnjak, ki vodi proces, ki v maksimalni meri podpira klienta. Coach ne daje nasvetov in usmeritev, temveč preko vprašanja pomaga klientu povečati zavedanje in ga podpira pri ustvarjanju ciljev in akcijskih načrtov. Coaching odnos je partnerski in sta coach in klient v njem enakovredna. Coach le vodi proces, klient pa izbira teme.  V coaching procesu klient sam ocenjuje napredek  na podlagi kriterijev, ki si jih je v procesu izbral sam.

business_coach

Kakšni so standardi, da nekdo postane Coach, katere kompetence mora imeti? Kdo je za to odgovoren, če je sploh kdo?

Na svetu obstaja več coaching pristopov in tudi več coaching združenj. Vsako združenje postavlja svoje standarde. Sama izvajam coachinge po standardih mednarodne coaching zveze (ICF), ki je največja zveza coachev na svetu.  ICF jasno definira kompetence coachev in pa etični kodeks, ki velja za vsakega coacha. Pomembno za coacha je da ima kompetence soustvarjanja odnosa, dobre komunikacije in veščine aktivnega poslušanja. Coach mora imeti zelo razvite kompetence, ki pomagajo klientu  pri rasti in razvoju. Menim, da bi vsak coach moral biti na prvem mestu zavezan k etičnem kodeksu in s tem k razvoju kompetenc, ki v maksimalni meri podpirajo kliente.

“Dober coach bo razvijal področja, ki se jih stranka že vsaj delno zaveda. Odlični coach pa bo stranki pomagal, da se zaveda svojih lastnosti, ki jih do coachinga še ni poznala.”

Ali obstajajo »pravila igre« v Sloveniji na področju Coachinga? V kateri državi pa je Coaching zakonsko najbolj reguliran?

V Sloveniji na žalost coaching ni zakonsko reguliran poklic, tako lahko coaching opravlja vsak. To je iz vidika strank posebej problematično, saj je na trgu zmeda in stranke težko ocenijo kater coach je dovolj strokovno podkovan, da jim bo nudil najboljšo podporo. Coaching v večini držav ni reguliran so pa določene omejitve pri izvajanju coachinga v Avstriji na Madžarskem in ZDA.

Kako stranka lahko preveri reference Coacha? Na koga se lahko obrnemo, če ugotovimo, da so reference lažne?

Vsaka stranka ima pravico coacha povprašati o referencah in o vrstah strank in problemih, ki jih je s predhodnimi strankami reševal ter tako preveri ali je primeren za njegov lasten primer. V Sloveniji ni uradnega organa kamor bi lahko navedbe lažnih referenc prijavili in tudi zelo težko jih je prepoznati.  Varovalka, ki je zelo koristna za vse potencialne kliente so mednarodne coaching certifikacije. Se pravi, da ni dovolj, da nekdo opravi izobraževanje, temveč da svojo prakso nadgrajuje in rado opravlja. ICF na primer nudi 3 vrste takih certifikacij, ki pa jih moramo coachi vsake 3 leta obnavljati.

Zakaj sploh imeti Coacha v podjetju?

Coach v podjetju omogoča, da zaposleni in podjetje bolj učinkovito dosegajo cilje. Ker vodi proces in se ne vpleta v vsebino, pokaže slepe pege, ki jih ima podjetje in omogoča podporno okolje za njihovo odpravo. Za ključne kadre pa to pomeni enega izmed ključnih razvojnih prijemov, saj bodo tako lažje rasli s strategijo podjetja. Podjetje se lahko odloči za internega ali zunanjega coacha. Vse pa je odvisno od velikosti podjetja in ciljev, ki so pred njimi.

“Ljudje smo tako celostna bitja, da je vedno treba vsaj malo se dotakniti ene ali druge plati življenja. Sodelovanje in sproščenost klienta je zelo pomemben faktor pri uspešnosti procesa.”

masa_r_kajtner_portret

Ali je bitveno za hitrejšo rast in razvoj kadra v podjetju, da se Coaching srečanj poslužujejo tako zaposleni kot tudi vodstveni kader? 

Coaching v veliki meri spreminja prepričanja in navade, te pa lahko resnično zaživijo, če se v proces vključen čim večji del podjetja. V Sloveniji se podjetja pretežno odločajo za coachinge vodilnih kadrov in kadrov z največjim potencialom.  Na žalost pa v Sloveniji še ni razvit skupinski coaching, ki bi lahko zajel tudi skupinsko dinamiko, kar pa bi omogočalo večje premike v organizacijskih kulturah. Podjetja se namreč pri vključevanju širšega spektra zaposlenih odločajo za delavnice in treninge. Tako, da lahko rečem, da je znanja iz različnih veščin v Sloveniji veliko, le prenos v prakso je slabši. Ravno ta učinek pa je pri coachingu največji.

Ali se pristopi pri osebnem / poslovnem Coachingu  razlikujejo, in če, kako?

Predvsem se razlikujejo teme. Vsaj na začetku. Pristopi in orodja pa so prilagojeni vsaki stranki in dinamiki procesa. 

Nazaj na Blog